Copyright

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. De informatie, illustraties, animaties en foto’s op de site mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen privé-gebruik zoals het maken van werkstukken, onder voorwaarde dat er naar deze site als bron wordt verwezen. Het is in geen enkel geval toegestaan om de inhoud, of een deel daarvan, openbaar te maken of te verveelvoudigen door middel van verspreiding, vertaling, bewerking, opname in ander werk, reproductie (inclusief auditieve reproductie) of anderszins zonder nadrukkelijke toestemming van de makers.