Projectmanagement

Niet praten maar doen!

Onze uitvoering van projecten en de bijbehorende overlegsituaties zijn efficiënt, concreet en resultaatgericht.

Met twee benen in de Zeeuwse klei!

Concreet en met twee benen op de grond werken wij voor en met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners aan projecten door een onafhankelijke en integere inbreng van kennis, creativiteit en management. Onze aanpak is oplossingsgericht met gevoel voor mens en situaties, helder, praktisch, eenvoudig en effectief.

Doen wat we hebben afgesproken!

Door een brede blik in combinatie met specialistische diepgang pakken wij unieke projecten op waarbij doelstellingen en resultaten centraal staan en doen we  wat we hebben afgesproken. Nadat goed inzicht bestaat in de te realiseren doelen en het beoogde resultaat zorgen wij door onze aanpak voor een gefaseerde en beheerste voortgang en realisatie. Alle werkzaamheden worden voortdurend getoetst op kwaliteit, tijd, kosten, informatie en communicatie. Iedere fase eindigt met een beoordeling of kan worden doorgegaan op dezelfde weg of moet worden bijgestuurd. Het spreekt vanzelf dat naarmate het project is gevorderd de mogelijkheid tot bijsturing steeds kleiner wordt.

Van Idee naar Realisatie!

Verburg Advies biedt ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en doorontwikkelen van beleidsplannen en bijbehorende projecten.

Netwerk

Wij beschikken over een zeer uitgebreid en ter zake doende netwerk in Zuidwest Nederland: Onze relaties vindt u in het bedrijfsleven, en de overheid, het onderwijs, woningbouwcorporaties, de agrarische sector en aqua sector.